Dzisiaj jest Życzymy miłego dnia

                                                                                                                                                                                               

Sport i Rekreacja

Warunki naturalne na części obszaru gminy Chełmiec sprzyjają uprawianiu różnorodnych form turystyki we wszytkich porach roku. Na turystów czekają atrakcyjne miejsca grzybobrania, polowania, wędkowania, uprawiania sportów na lotniach i parolotniach. Znaczne powierzchnie lasów obfitują w runo leśne, a szczególnie grzyby. Do głównych kierunków rozwoju turystyki i wypoczynku preferowanych dla tego terenu zaliczono: wędrówki piesze, ścieżki rowerowe, agroturystykę, różne formy rekreacji i wypoczynku dla rodzin miejskich, sporty zimowe, campingi, pola namiotowe. Turystyka piesza i rowerowa będzie nadal jedną z najważniejszych form turystyki w regionie. Gmina Chełmiec może być bazą wyjazdową w kierunku: Pienin, Nowego Sącza oraz Krynicy. 

Cały obszar Gminy Chełmiec łączą dopływy rzeki Dunajec tworząc ciąg ekologiczny pomiędzy Beskidem Wyspowym, Beskidem Niskim i Pogórzem Ciężkowickim. Z centrum Gminy biorą początek szlaki turystyczne we wszystkich kierunkach Sądeczyzny. Pogórska rzeźba terenu o łatwo dostępnych stokach, malowniczych lasach, czystym powietrzu i kryształowej wodzie w chłodnych kotlinach górskich, czyni tę część Kotliny Sądeckiej rejonem dla wypoczywających. Atrakcją są liczne pomniki przyrody, zabytki kultury i muzea. Do wspomnianych wyżej pomników przyrody należą: grupa drzew dawnego parku dworskiego w Chełmcu, drzewa w parku podworskim w Marcinkowicach, lipa o obwodzie 5,67 m koło szkoły w Klęczanach, grupa drzew koło cmentarza w Chomranicach, grupa drzew w środku wsi w Świniarsku oraz grupa drzew wokół kościoła w Wielogłowach. We wsi Krasne Potockie znajduje się park krajobrazowy. 

Dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek, np.: wczasy w siodle, istnieje możliwość korzystania z tras konnych brzegiem Dunajca - organizowany przez Sądecki Klub Jeździecki "Centaur" prowadzony przez braci Wodów w Wielogłowach. Klub zapewnia dobrze wyszkolone konie ras szlachetnych, odpowiedni sprzęt jeździecki oraz fachowy instruktaż.

Turystom, którzy chcą poznać przyrodę i krajobraz Gminy polecić można wycieczkę do rezerwatu "Białowodzka Góra nad Dunajcem" (pow. 67,69 ha). Rola tego rezerwatu jest wielostronna. W jego granicach znalazły się zbiorowiska leśne i skalne z rzadkimi elementami florystycznymi. Białowodzka Góra tworzy boczne ramię długości 500 m, odchodzące od wierzchołka Rozdziela w kierunku wschodnim i kończące się stromymi stokami opadającymi ku Dunajcowi. Na grzbiecie góry i na jej południowych stokach występuje kilka grzęd skalnych bogatych w węglan wapnia. Najwyższe zgrupowanie skał (550 m n.p.m.), prosłe sosną zwyczajną, nosi nazwę Zamczysko.

Na południowym zboczu góry, na zachód od skałek spływających z Zamczyska, występuje drzewostan dębowo - bukowy z dużym udziałem Brekini sp.. W runie rosną tutaj Turzyca orzęsiona, Kosmatka gajowa, Miodunka ćma, Przytulia Schultesa, Bluszcz pospolity, Wiechlina gajowa, Konwalia majowa i storczyki. W południowej części rezerwatu, wzdłuż potoku, pojawia się Buczyna karpacka z dużym udziałem Jodły sp., w której runie występuje Żywokost sercowaty. Na wschodnim stoku Zamczyska rozwija się żyzny grąd przechodzący stopniowo w Buczynę karpacką. Znajduje się tutaj piękne stanowisko kwitnącego bluszczu, sięgającego wysoko w korony jodeł. Północne stoki w części północnej rezerwatu pokrywa Buczyna karpacka wraz z Jodłą sp. jako wariant typowy dla tego regionu.